POPIA-wetgewing

Alle organisasies insluitend kerke word i.t.v. nuwe wetgewing, Die  Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting (POPIA) Wet 4 van 2013, verplig om alle lede/lidmate se toestemming te verkry om hulle persoonlike inligting te prosesseer. Dit sluit alle bestaande inligting en toekomstige insameling in. Dit beteken dat ons jou toestemming nodig het om:
• jou naam in die lidmaat-/doopregister te mag hê,

• jou naam op die siekelys te mag hê,
• jou naam op die verjaarsdaglys te mag hê
• jou naam op sosiale media te mag gebruik,
• jou telefoon nommer te mag hê,
• jou selnommer op `n Whatsapp groep te mag gebruik,
• jou adres te mag hê vir siekebesoek/berading ens.
Dit geld natuurlik vir elke lid, asook die kinders in die gemeente. Ouers moet toestemming gee dat hulle kinders se naam op `n doopsertifikaat of doopregister mag wees. Of dat jou kind se naam op die Sondagskool klaslys mag verskyn.

NG Kerk Newtonpark as godsdiensinstelling  samel u inligting in en prosesseer dit vir al die bogenoemde redes en vir kerklike gebruik en kerk statistiek.

Ons het selgroepe waar lede van die sel se selnommers op `n whatsapp groep gebruik sal word.
Ons vra vir mense om vir jou te bid indien jy gebed nodig het.
Ons plaas soms getuienis op whatsapp kerkgroepe of Facebook om sodoende ander te motiveer en te stig. In so `n getuienis mag ons moontlik jou naam of `n foto gebruik.  Hierdie gebruik van lidmate se persoonlike inligting is van groot waarde vir ons as gemeente en in ons strewe om LIEFDE TE LEEF..

 U inligting word veilig bewaar en ons onderneem om nooit jou inligting uit te gee vir enige instansie of persooon buite die kerk nie.

Indien u ‘n probleem het met die verantwoordelike gebruik van van u inligting laat weet asb die kerkkantoor so spoedig moontlik.