Ons Kerk

Ons agtergrond

Die Nederduitse Gerefromeerde Gemeente, Newton Park het op 29 Mei 1953 afgestig van NG-Kerk Port Elizabeth Wes. Die opkomende gemeente het uit 700 lidmate bestaan en gegroei tot 1109 teen 1992. Meeste van die lidmate oor hierdie tydperk was Afrikaanse families wat in die omgewing gewerk en gewoon het.

Ons kultuur

Die gemeente bestaan uit 350 lidmate wat meestal ouer as 60 is. Dit skep ‘n intieme warm kultuur in ons gemeente, sodat ons saam kan huil en lag as Christene. Ons erediens is meer tradisioneel, maar spog met orreliste soos Jorina Olivier. 

Ons roeping 

Ons is geroep om liefde uit te leef in ons gemeente asook ons gemeenskap. Daarom wil die gemeente ruimtes skep vir jong volwassenes en kleuters in die gemeenskap.

Ons werk saam met verskillende organisasie soos; Maranatha straatwerk, Victory Kids en
Krav Maga Combat System (KMCS), om hierdie roeping te relealiseer.

Skep hoop, omarm in liefde en leef as
innoverende Christene.